Agency YES

Agency YES Благоевград е на рекламния пазар от края на 2000 година. Още от самото начало агенцията активно търси работещи рекламни решения, от които успешно създава ефективна реклама за партньорите си.

Ефективната реклама

Името на агенцията

Името на агенцията - YES, е един от нашите осъществени стремежи – посланията ни да бъдат максимално кратки, точни, ясни и разбираеми.

YES е частица за потвърждение, която стои в основата на всяко постигнато съгласие, на всичко положително и градивно.

Това е и нашето послание към Вас за съвместна работа в областта на рекламата. Очакваме Вашето насрещно - “ДА”, за да създадем ЗАЕДНО ефективната реклама за Вас и Вашия бизнес.

Ефективната реклама